wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Warszawa, dnia 2007-06-04
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 30/2007 – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. Ponadto informuje, że wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16.

Załącznik: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Prezes Zarządu
Paweł Bala