Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 12 lipca 2005r.

Warszawa, dnia 2005-07-13
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2005r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Lindleya 14A lokal 7, w budynku przy ul. Pankiewicza 1 lok. 4 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Partners S.A. zaprotokołowane za Repertorium A numer 5202/2005.
Treść podjętych przez NWZ uchwał stanowi dokument w załączniku.
Załącznik:

Uchwały NWZA z 12.07.2005
Załącznik do Uchwały nr 4 NWZA z 12.07.2005

Podstawa Prawna: par. 45 ust. 1 pkt 5 RO – WZA podjęte uchwały

Prezes Zarządu
Paweł Bala