Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Warszawa, dnia 2009-01-09
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 2/2009 – Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.
Ponadto informuje, że wymienione w wykazie informacje są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.c-p.pl w dziale relacji inwestorskich oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Prezes Zarządu
Paweł Bala