Zawarcie istotnego porozumienia

Warszawa, dnia 2006-09-14
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Capital Partners S.A. zawarła porozumienie ze spółką Superstacja Sp. z o.o. oraz jej założycielami i wspólnikami w zakresie uzgodnienia podstawowych warunków transakcji (“Termsheet”). Termsheet określa zasady i warunki dokonania inwestycji przez Capital Partners w spółkę Superstacja Sp. z o.o., w tym praw i obowiązków stron po dokonaniu inwestycji, włączając sposób wyjścia z inwestycji. Zamiarem stron jest zawarcie umowy inwestycyjnej i udostępnienie pierwszej rundy finansowania do 30 września 2006 roku. Capital Partners S.A. dostarczy finansowania Superstacji Sp. z o.o. poprzez objęcie nowych udziałów w Spółce w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego dokonywanego etapami. W wyniku dokonania inwestycji Capital Partners S.A. posiadać będzie 30% w kapitale zakładowym i 30% głosów na zgromadzeniu wspólników w Superstacji Sp. z o.o.

Celem powstania spółki Superstacja Sp. z o.o. było powołanie do życia “Superstacji”, tj. wyspecjalizowanego kanału informacyjnego z elementami publicystyki, sportu oraz poradnictwa. Podstawowy cel kanału to dostarczanie informacji, komentowanie ich, a tym samym prezentowanie telewidzom różnych poglądów. Inny cel kanału to prezentowanie porad z różnych dziedzin życia: poradnictwo w zakresie prowadzenia domu, motoryzacji, zdrowia, urody, mody oraz prezentowanie ciekawostek z kraju i ze świata.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala