Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych

Warszawa, dnia 2006-06-19
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

W związku ze zmianą par. 28 ust. 2 Regulaminu Giełdy i powstałym obowiązkiem przekazywania przez Spółkę raportów kwartalnych skonsolidowanych, Zarząd Capital Partners S.A. podjął decyzję o publikowaniu raportów kwartalnych jednostkowych Spółki jako części sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Capital Partners S.A. zgodnie z § 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. Nr 209, rok 2005, poz. 1744).
Tym samym Zarząd podaje nowe terminy publikowania raportów okresowych pozostałych do przekazania w 2006r.:
– raport kwartalny za II kw. 2006r. w dniu 11 sierpnia 2006r.,
– raport kwartalny za III kw. 2006r. w dniu 14 listopada 2006r.
Jednocześnie Zarząd podtrzymuje decyzję przekazaną Raportem bieżącym nr 9/2006 z dnia 27 stycznia br. o nie sporządzaniu jednostkowego jak i skonsolidowanego raportu półrocznego.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala