Informacja po zakończeniu etapu przyjmowania ofert sprzedaży akcji Capital Partners S.A.

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 r. otrzymała od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. informację o złożonych ofertach w ramach ogłoszonego w dniu 29 listopada 2023 r. Raportem bieżącym nr 15/2023 „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Capital Partners S.A.” przedstawionego w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2023 r.
Akcjonariusze złożyli łącznie 162 ważne oferty sprzedaży akcji, na łączną liczbę 7.815.062 akcje Spółki. Oferta zakupu obejmuje 1.000.000 akcji, w związku z czym Spółka nabędzie akcje objęte ofertami sprzedaży z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji. Na podstawie otrzymanej informacji średnia stopa alokacji wyniesie 12,7958%. Planowanym dniem zawarcia i rozliczenia transakcji jest 18 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu