Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku

Warszawa, dnia 2007-01-23
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku.
I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2006r. – 1 marca 2007r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2007r. – 15 maja 2007r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za II kwartał 2007r. – 14 sierpnia 2007r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2007r. – 14 listopada 2007 r.
II. Raport półroczny
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2007r. – 25 października 2007r.
III. Raporty roczne
Jednostkowy raport roczny (SA-R) za rok 2006 – 4 czerwca 2007r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2006 – 11 czerwca 2007r.

Podstawa Prawna: par. 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala