Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2006-11-29
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2006r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Pawła Bala oraz od Wiceprezesa Zarządu Pana Konrada Korobowicza o nabyciu przez nich praw do akcji serii E Capital Partners S.A. w wyniku dokonanego przez KDPW w dniu 27 listopada 2006r. przydziału.
Pan Paweł Bala nabył 3.431.188 praw do akcji za łączną ceną 3.431.188,00 zł. Pan Konrad Korobowicz nabył 220.000 praw do akcji za łączną cenę 220.000,00 zł.
Jednocześnie Pan Paweł Bala poinformował o dokonaniu transakcji nabycia 1.642.140 praw do akcji za łączną cenę 1.642.140,00 zł przez swoją żonę, Panią Annę Bala.

Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz