Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2016r. otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
Na dzień 31.12.2015r. wartość jednego certyfikatu wynosi 391,30 zł. Na dzień 30 września 2015r. wartość wynosiła 355,82 zł.
Spółka posiada 248.561 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Paweł Bala
Prezes Zarządu