Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

  1. Raport roczny za 2022 rok – 15 lutego 2023 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 18 kwietnia 2023 r.
  3. Raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 14 września 2023 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 17 października 2023 r.

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 ww. rozporządzenia, nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2023 roku.

Paweł Bala

Prezes Zarządu