Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2024 r.

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r. reprezentowane było 34,30% kapitału akcyjnego.
Ponad 5% głosów posiadali:

  • Bala Paweł, który wykonywał prawo głosu z 2.578.264 akcji, co dawało 83,51% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 28,65% w ogólnej liczbie głosów, oraz
  • Chełchowski Adam, który wykonywał prawo głosu z 508.947 akcji, co dawało 16,49% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 5,65% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu