Wycena i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
Na dzień 30.06.2017 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 450,96 zł. Na dzień 31.03.2017 r.  wartość wynosiła 430,89  zł.
Spółka posiada 226.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ, a na dzień 31.03.2017 r. posiadała 248.561 certyfikatów inwestycyjnych.
Certyfikaty inwestycyjne w liczbie 21.932 zostały umorzone za łaczną kwotę 9.890 tys. zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu