Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie z powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. informuje o otrzymaniu od pełnomocnika procesowego informacji, że w dniu 18 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy jako sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok, w którym oddalił powództwo. Pełnomocnik Spółki wystąpił z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie na tej podstawie Spółka podejmie decyzję o ewentualnych dalszych krokach prawnych w przedmiotowej sprawie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu