Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Capital Partners SA ( dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku otrzymał powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta, oraz przez Pana Adama Chełchowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Treść otrzymanych powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala

Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Adama Chełchowskiego

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala

Prezes Zarządu