Wstępna informacja finansowa za 2023 rok

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) przekazuje w załączeniu wstępną informację finansową za 2023 rok. Przedstawiona informacja została sporządzona w oparciu o aktualną wiedzę Spółki, przy zastosowaniu dotychczasowej praktyki i polityki rachunkowości. Zwracamy uwagę, że przedstawiona informacja finansowa ma charakter wstępny i nie podlegała badaniu przez firmę audytorską, w związku z czym niektóre dane mogą się różnić od przedstawionych ostatecznie w opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.
Spółka podjęła decyzję o sporządzeniu i przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnej informacji finansowej za 2023 rok w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym zapoznania się z aktualną sytuacją majątkową, m.in. w związku z rozpoczętym w dniu 31 października 2023 roku procesem przeglądu opcji strategicznych (Raport bieżący nr 11/2023) oraz zrealizowanymi w czwartym kwartale 2023 roku transakcjami umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (Raport bieżący nr 9/2023) i nabycia akcji własnych w celu umorzenia (Raport bieżący nr 18/2023).

Załączniki:

Wstępna informacja finansowa Capital Partners SA za 2023 rok

Podstawa prawna: Art. 19 ust 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu