Nabycie praw do akcji przez osoby zarządzające

Warszawa, dnia 2006-04-04
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31 marca br. błędnie została podana informacja o ilości nabytych przez Prezesa Zarządu Pana Pawła Bali praw do akcji serii C Capital Partners S.A.
Pan Paweł Bala nabył łącznie 3.050.367 praw do akcji, a nie jak błędnie zostało podane 3.050.275. Łączna cena wyniosła 3.050.367,00 zł.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz