Zmiana warunków istotnej umowy zawartej przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2007-06-25
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 38/2007 – zmiana warunków istotnej umowy zawartej przez podmiot powiązany

Zarząd Spółki Capital Partners S.A informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki CP Energia S.A. zawiadomienie o zmianie z dniem 25 czerwca br. warunków zawartej przez CP Energia S.A. z Gazprom Eksport OOO umowy, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 92/2006 z dnia 20 grudnia 2006r.
Zmianie uległa wielkość sprzedaży na rzecz CP Energia S.A. skroplonego gazu ziemnego z 1.000 do 2.000 ton. Przedłużony również został czas, na jaki umowa została zawarta, do 31 grudnia 2007r.

Capital Partners S.A. posiada 42% akcji i 42% głosów na walnym zgromadzeniu spółki CP Energia S.A.
Spadek z 50% do 42% akcji i głosów za walnym zgromadzeniu jest wynikiem dokonanego przez CP Energia S.A. podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 12.400 tys. zł. do 14.800 tys. zł., w którym to podwyższeniu Capital Partners S.A. nie brała udziału.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala