Informacja o złożonych zapisach na akcje serii E

Warszawa, dnia 2006-11-17
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partnaers S.A. informuje, że w dniu 17 listopada br. otrzymał z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zawiadomienie, że w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na akcje na okaziciela serii E Capital Partners S.A. zostało złożonych 3.791 zapisów podstawowych na 11.886.173 akcje oraz jednocześnie dokonano 679 zapisów dodatkowych na 294.403.674 akcje.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala