Oświadczenie Zarządu w sprawie prezentacji wyników finansowych

Warszawa, dnia 2002-11-06

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 29/2002 – oświadczenie Zarządu w sprawie prezentacji wyników finansowych

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. oświadcza, że dane finansowe przekazane w Raportach okresowych są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste, oraz że Spółka nie stosowała żadnych zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawienie wizerunku jej sytuacji finansowej.

Podstawa Prawna: Uchwała Nr 586 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie prezentacji przez spółki publiczne wyników finansowych w raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości.

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko