Zmiany w składzie organu nadzorującego

Warszawa, dnia 2003-05-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na posiedzeniu w dniu 14 maja 2003r., będącego kontynuacją obrad rozpoczętych w dniu 30 kwietnia 2003r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panów Adama Chełchowskiego, Waldemara Gębusia, Grzegorza Leszczyńskiego oraz Arkadiusza Śnieżko.

Jednocześnie informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Panów Jacka Jaszczołta, Zbigniewa Kulińskiego, oraz Jana Rynkiewicza.

Pan Zbigniew Kuliński

Lat 49. Wykształcenie wyższe techniczne – absolwent Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej W Bydgoszczy.

W latach 1974 – 1976 pracował jako Nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Mechanicznych. W latach 1976 – 1989 zajmował stanowisko Kierownika Sekcji Automatyki w Dziale Postępu Technicznego w Zakładach Telkom – Elfa w Bydgoszczy. W latach 1989 – 1991 pełnił funkcję Dyrektora handlowego w spółce Mikrotech Sp. z o.o. Od 1992r. do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu spółki Telmax S.A.

W latach 1998 – 2001 Członek Rady Nadzorczej PTL Pomorskie Towarzystwo Leasingowe S.A. Od 2002r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Steren Sp. z o.o.

Pan Jacek Jaszczołt

Lat 36. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektrycznym w 1993 roku, otrzymując tytuł magistra inżyniera.

Kariera zawodowa od początku związana z rynkiem papierów wartościowych. W latach 1992 – 1994 zatrudniony w Biurze Maklerskim Banku Rozwoju Eksportu, ostatnio na stanowisku Kierownika Zespołu Rynku Wtórnego. Od marca 1994 roku związany z Bankiem Amerykańskim w Polsce SA, początkowo jako organizator, a następnie jako Dyrektor Domu Maklerskiego AmerBrokers. Od kwietnia 2000 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. Od 1998 roku jest Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich, a od 2001 roku jest jej Wiceprezesem. Ponadto od 2002 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Posiada licencję maklerską numer 196.

Pan Jan Rynkiewicz

Lat 50. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, tytuł magistra na kierunku: finanse i bankowość, w zakresie bankowości.

Od 1990r. do chwili obecnej Prezes i Udziałowiec w spółce Castle Holding Limited Sp. z o.o. Od 1991r. do chwili obecnej Partner w Polsce Invesco Ceam Ltd. Od 1996r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko Wiceprezesa w Keg Serwis Sp. z o.o. Od 1999r. do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczący Rady Nadzorczej Polvoice.com Sp. z o.o.

W latach 2001 – 2002 Członek Rady Nadzorczej i Wiceprezes spółki Elektrim S.A. W latach 2002 – 2002 Członek Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A W latach 2002 – 2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Megadex S.A. W latach 2002 – 2002 Członek Rady Nadzorczej Elektrim Volt S.A. W latach 1999 – 2001 Członek Rady Nadzorczej PTE Arka – Invesco S.A. W latach 1998 – 2001 był Prezesem w Stream Communications Network Inc. W latach 1998 – 2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej International Eco – Waste Systems S.A. W latach 1993 – 2000 Członek Rady Nadzorczej Żywiec Trade Sp. z o.o. W latach 1992 – 1999 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Piwowarskich w Żywcu S.A. W latach 1995 – 1997 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pudliszki S.A.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewkiego.

Obecna działalność nowych Członków Rady Nadzorczej nie jest konkurencyjna w stosunku do Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 4 pkt 3 ust. 16 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu