Zmiana warunków znaczącej umowy z BNY National Trust TFI S.A.

Warszawa, dnia 2006-12-29
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2006r. otrzymał podpisany Aneks do Umowy z BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 września 2006r.
O umowie z BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Emitent informował Raportem bieżącym nr 23/2006 z dnia 27 lutego 2006r, 46/2006 z dnia 28 czerwca 2006r. oraz 66/2006 z dnia 2 października 2006r.
Aneks zmienia termin wygaśnięcia Umowy z dnia 31 grudnia 2006r. na 30 czerwca 2007r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala