Walne zgromadzenia

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, 24 kwietnia 2019 roku

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 kwietnia 2019 r. reprezentowane było 34,77% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:

  • Bala Paweł, który wykonywał prawo głosu z 2.741.908 akcji, co dawało 46,39% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 16,13% w ogólnej liczbie głosów,
  • Chełchowski Adam, który wykonywał prawo głosu z 2.323.821 akcji, co dawało 39,31% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,67% w ogólnej liczbie głosów, oraz
  • Kuś Mirosław, który wykonywał prawo głosu z 691.125 akcji, co dawało 11,69% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 4,07% w ogólnej liczbie głosów.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Capital Partners S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Zapis audio przebiegu obrad ZWZ Capital Partners S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie (Budynek Saski Crescent).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 17.000.000 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 17.000.000 głosów

Dokumentacja, która ma być przestawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Inne informacje, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Wypełniając zasadę szczegółową I.Z.1.16 DPSN 2016 informujemy, że Spółka nie zamierza transmitować Walnego Zgromadzenia w Internecie.