Walne zgromadzenia

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. odbędzie się dnia 12 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie (Budynek Saski Crescent).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 17.000.000 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 17.000.000 głosów

Dokumentacja, która ma być przestawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Inne informacje, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Wypełniając zasadę szczegółową I.Z.1.16 DPSN 2016 informujemy, że Spółka nie zamierza transmitować Walnego Zgromadzenia w Internecie.