Walne zgromadzenia

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, 11 lipca 2018 roku

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 lipca 2018 r. reprezentowane było 13,45% kapitału akcyjnego i 13,45% głosów. Ponad 5% głosów posiadali:

  • Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 2.740.000 akcji, co dawało 94,76% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 12,74% w ogólnej liczbie głosów, oraz
  • Capital Partners Investment I FIZ, który wykonywał prawo głosu z 151.543 akcji, co dawało 5,24% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 0,70% w ogólnej liczbie głosów.

Treść uchwał podjętych przez NWZ Capital Partners S.A. w dniu 11 lipca 2018 r.

Zapis audio przebiegu obrad NWZ Capital Partners S.A. w dniu 11 lipca 2018 r.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. odbędzie się dnia 11 lipca 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie (Budynek Saski Crescent).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ – 21.500.000 akcji
Ogólna liczba głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ – 21.500.000 głosów

Zarząd Capital Partners S.A. zwraca uwagę, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ, Capital Partners S.A. posiada 4.500.000 akcji własnych nabytych w celu umorzenia, z których nie może wykonywać prawa głosu. Powyższe oznacza, że na zwołanym NWZ głosy będą wykonywane z nie więcej niż 17.000.000 akcji.

Inne informacje, dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Wypełniając zasadę szczegółową I.Z.1.16 DPSN 2016 informujemy, że Spółka nie zamierza transmitować Walnego Zgromadzenia w Internecie.

 


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, 19 kwietnia 2018 roku

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 kwietnia 2018r. reprezentowane było 48,80% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:

  • Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.680.000 akcji, co dawało 35,07% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 17,12% w ogólnej liczbie głosów,
  • Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 3.119.466 akcji, co dawało 29,73% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 14,51% w ogólnej liczbie głosów,
  • Pani Anna Bala, która wykonywała prawo głosu z 2.118.147 akcji, co dawało 20,19% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 9,85% w ogólnej liczbie głosów oraz
  • Pan Mirosław Kuś, który wykonywał prawo głosu z 1.074.000 akcji, co dawało 10,24% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 5,00% w ogólnej liczbie głosów.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Capital Partners S.A. w dniu 19 kwietnia 2018r.

Zapis audio przebiegu obrad ZWZ Capital Partners S.A. w dniu 19 kwietnia 2018r.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie (Budynek Saski Crescent).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 21.500.000 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 21.500.000 głosów

Dokumentacja, która ma być przestawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

 

Inne informacje, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Wypełniając zasadę szczegółową I.Z.1.16 DPSN 2016 informujemy, że Spółka nie zamierza transmitować Walnego Zgromadzenia w Internecie.