Historia

Subfundusze CP Private Equity i CP Absolute Return osiągają najwyższą stopę zwrotu w 2015r spośród polskich funduszy inwestycyjnych dostępnych dla inwestorów, odpowiednio 29,8% oraz 23,1%

Inwestycja w Esotiq & Henderson SA – sieć salonów z ekskluzywną bielizną i odzieżą

Debiut Gekoplast SA na NewConnect

Pierwsza inwestycja CP FIZ o profilu private equity – przejęcie ponad 60% akcji Symbio SA, producenta żywności ekologicznej

Częściowe wyjście CP Investment I FIZ z Gekoplast SA – wycena odpowiadająca mnożnikowi wartości początkowej inwestycji ponad 3x

Utworzenie nowego funduszu CP FIZ z subfunduszami CP Private Equity i CP Absolute Return – unikalne połączenie dwóch strategii private equity (kontrolne pakiety spółek notowanych i nienotowanych) oraz absolute return (spółki giełdowe)

Sprzedaż 23% pakietu Onico SA, CP Investment I FIZ realizuje mnożnik wzrostu wartości inwestycji ponad 8x

Inwestycja CP Investment I FIZ w Monetia Sp. z o.o.

Zakończenie restrukturyzacji Gekoplast, sprzedaż Aero AT na rzecz chińskiego inwestora strategicznego

Realokacja portfela inwestycyjnego do funduszu CP Investment I FIZ, wsparcie i rozwój spółek portfelowych

Inwestycja w TFI (po zmianie nazwy TFI Capital Partners SA), połączenie CP Energia i KRI (powstaje Grupa Duon), dynamiczny rozwój Onico SA i Gekoplast SA

Inwestycja w Gekoplast SA i Geko-Kart Sp. z o.o., pozyskanie inwestora strategicznego dla Bipromet SA i e-Muzyka SA

Inwestycja w Onico SA, pozyskanie inwestora dla eCard SA, rozwój spółek portfelowych, emisja akcji serii F

Emisja akcji serii E i debiut na rynku podstawowym GPW, nowe inwestycje m.in. w Bać-Pol SA, Hawe SA

Emisja akcji serii C i D, zakup e-Muzyka SA

Nabycie Deutsche Asset Management SA (obecnie Dom Maklerski Capital Partners SA), inwestycja w eCard SA, CP Energia SA (obecnie Grupa Duon), Bipromet SA

Założenie Spółki, emisja akcji serii B i debiut na CeTO, debiut na rynku równoległym GPW