Links

Warsaw Stock Exchange – www.gpw.com.pl
The Association of Stock Exchange Issuers (ASEI) – www.seg.org.pl
Polish Financial Supervision Authority – www.knf.gov.pl
National Depository for Securities, Poland – www.kdpw.com.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (Association of Individual Investors) – www.sii.org.pl